کامپایلر

23 آذر 1398
قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (کامپایلر)
جلسه آینده، از مباحث زیر از دانشجویان سوال خواهد شد:
LL
LR
SLR

LALR

نتیجه سوال، تأثیر بسزایی در نمره پایان ترم شما خواهد داشت.


ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم