تعیین پروژه درسی

ارسال شده در 5 بهمن 1398 توسط محمدی
آن دسته از دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب که نمره قبولی را کسب نکرده اند، تا ساعت 11 روز یکشنبه 1398/11/05فرصت دارند تا برای تعیین موضوع پروژه با من تماس بگیرند.

اعلام نمرات

ارسال شده در 3 بهمن 1398 توسط محمدی
نمرات پایانی درس، اعلام شده و در پرتال قابل مشاهده است.

لذا دانشجویانی که به نمره اعتراض دارند، میبایست صرفا از طریق پرتال، اعتراض خود را ثبت نمایند.

بدیهی است عواقب هر گونه روش دیگر اعم از تماس تلفنی، مراجعه حضوری خارج از دانشگاه و یا ... بر عهده دانشجو خواهد بود.

اعلام نمرات

ارسال شده در 28 دی 1398 توسط محمدی

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده فنی گناباد

نمرات پایانی دروس، اعلام شده و در پرتال قابل مشاهده است.

لذا دانشجویانی که به نمره اعتراض دارند، میتوانند اول بهمن ماه ساعت 8 تا 9 صبح به دانشکده مراجعه کنند و یا صرفا از طریق پرتال، اعتراض خود را ثبت نمایند.

بدیهی است عواقب هر گونه روش دیگر اعم از تماس تلفنی، مراجعه حضوری خارج از دانشگاه و یا ... بر عهده دانشجو خواهد بود.

تحویل پروژه

ارسال شده در 2 دی 1398 توسط محمدی

آن دسته از دانشجویانی که موضوع پروژه خود را اعلام نکرده بودند، می توانند از بین موضوعات داده شده یک موضوع را انتخاب کرده و انجام دهند.

زمان تحویل پروژه، جلسه آینده، روز یکشنبه خواهد بود.

آن دسته از دانشجویانی که موضوع پروژه خود را اعلام نکرده بودند و تمایل به شرکت در آزمون عملی دارند، صرفا دستورات و توابع تدریس شده را مطالعه کنند.

کامپایلر

ارسال شده در 23 آذر 1398 توسط محمدی
قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (کامپایلر)
جلسه آینده، از مباحث زیر از دانشجویان سوال خواهد شد:
LL
LR
SLR

LALR

نتیجه سوال، تأثیر بسزایی در نمره پایان ترم شما خواهد داشت.

اطلاعیه

ارسال شده در 23 آذر 1398 توسط محمدی

با سلام

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاسهای روز یکشنبه 98/9/24 تشکیل نخواهد شد.

لغو پروژه درسی

ارسال شده در 21 آذر 1398 توسط محمدی

با سلام

به دلیل بی توجهی و کم کاری زیاد و عدم توجه دانشجویان، پروژه این درس لغو می شود. لذا دانشجویان می بایست جزوه این درس را برای امتحان مطالعه کنند.

ارائه دانشجویان

ارسال شده در 21 آذر 1398 توسط محمدی

با سلام

با وجود توضیحات و تأکید زیاد درباره نحوه ارائه و نوع مطالبی که باید ارائه می شد، متأسفانه ارائه اکثر دانشجویان از کیفیت لازم برخوردار نبود. به همین دلیل، دانشجویان می بایست تمرکز بیشتری روی امتحان تئوری پایان ترم داشته باشند.

گزارش کار پروژه

ارسال شده در 12 آذر 1398 توسط محمدی

دانشجویانی که با من پروژه برداشته اند میبایست هر دو هفته گزارش روند انجام پروژه را بصورت حضوری تحویل دهند. در غیر اینصورت، در پایان ترم پروژه آنها تأیید نشده و در ترم بعد باید مجدد پروژه را انتخاب کنند.

کلاس مباحث ویژه

ارسال شده در 24 آبان 1398 توسط محمدی
به اطلاع دانشجویان درس مباحث ویژه میرساند، کلاس روز شنبه 1398/08/25 تشکیل نخواهد شد.
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم