کلاس مباحث ویژه

24 آبان 1398
به اطلاع دانشجویان درس مباحث ویژه میرساند، کلاس روز شنبه 1398/08/25 تشکیل نخواهد شد.

کلاس اصول فناوری اطلاعات

21 آبان 1398
به اطلاع دانشجویان درس اصول فناوری اطلاعات میرساند، کلاس روز چهارشنبه 1398/08/22 تشکیل نخواهد شد.
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم