کامپایلر

23 آذر 1398
قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (کامپایلر)
جلسه آینده، از مباحث زیر از دانشجویان سوال خواهد شد:
LL
LR
SLR

LALR

نتیجه سوال، تأثیر بسزایی در نمره پایان ترم شما خواهد داشت.

اطلاعیه

23 آذر 1398

با سلام

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاسهای روز یکشنبه 98/9/24 تشکیل نخواهد شد.

لغو پروژه درسی

21 آذر 1398

با سلام

به دلیل بی توجهی و کم کاری زیاد و عدم توجه دانشجویان، پروژه این درس لغو می شود. لذا دانشجویان می بایست جزوه این درس را برای امتحان مطالعه کنند.

ارائه دانشجویان

21 آذر 1398

با سلام

با وجود توضیحات و تأکید زیاد درباره نحوه ارائه و نوع مطالبی که باید ارائه می شد، متأسفانه ارائه اکثر دانشجویان از کیفیت لازم برخوردار نبود. به همین دلیل، دانشجویان می بایست تمرکز بیشتری روی امتحان تئوری پایان ترم داشته باشند.

گزارش کار پروژه

12 آذر 1398

دانشجویانی که با من پروژه برداشته اند میبایست هر دو هفته گزارش روند انجام پروژه را بصورت حضوری تحویل دهند. در غیر اینصورت، در پایان ترم پروژه آنها تأیید نشده و در ترم بعد باید مجدد پروژه را انتخاب کنند.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم