اعلام نمرات

28 دی 1398

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده فنی گناباد

نمرات پایانی دروس، اعلام شده و در پرتال قابل مشاهده است.

لذا دانشجویانی که به نمره اعتراض دارند، میتوانند اول بهمن ماه ساعت 8 تا 9 صبح به دانشکده مراجعه کنند و یا صرفا از طریق پرتال، اعتراض خود را ثبت نمایند.

بدیهی است عواقب هر گونه روش دیگر اعم از تماس تلفنی، مراجعه حضوری خارج از دانشگاه و یا ... بر عهده دانشجو خواهد بود.

تحویل پروژه

2 دی 1398

آن دسته از دانشجویانی که موضوع پروژه خود را اعلام نکرده بودند، می توانند از بین موضوعات داده شده یک موضوع را انتخاب کرده و انجام دهند.

زمان تحویل پروژه، جلسه آینده، روز یکشنبه خواهد بود.

آن دسته از دانشجویانی که موضوع پروژه خود را اعلام نکرده بودند و تمایل به شرکت در آزمون عملی دارند، صرفا دستورات و توابع تدریس شده را مطالعه کنند.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم