تعیین پروژه درسی

5 بهمن 1398
آن دسته از دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب که نمره قبولی را کسب نکرده اند، تا ساعت 11 روز یکشنبه 1398/11/05فرصت دارند تا برای تعیین موضوع پروژه با من تماس بگیرند.

اعلام نمرات

3 بهمن 1398
نمرات پایانی درس، اعلام شده و در پرتال قابل مشاهده است.

لذا دانشجویانی که به نمره اعتراض دارند، میبایست صرفا از طریق پرتال، اعتراض خود را ثبت نمایند.

بدیهی است عواقب هر گونه روش دیگر اعم از تماس تلفنی، مراجعه حضوری خارج از دانشگاه و یا ... بر عهده دانشجو خواهد بود.
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم