ارائه دانشجویان

21 آذر 1398

با سلام

با وجود توضیحات و تأکید زیاد درباره نحوه ارائه و نوع مطالبی که باید ارائه می شد، متأسفانه ارائه اکثر دانشجویان از کیفیت لازم برخوردار نبود. به همین دلیل، دانشجویان می بایست تمرکز بیشتری روی امتحان تئوری پایان ترم داشته باشند.


ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم