موضوعات پیشنهادی درس PL

9 مهر 1398
با سلام

موضوعات پیشنهادی برای درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی، آموزش یکی از زبان های زیر است:
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم