تحویل پروژه

2 دی 1398

آن دسته از دانشجویانی که موضوع پروژه خود را اعلام نکرده بودند، می توانند از بین موضوعات داده شده یک موضوع را انتخاب کرده و انجام دهند.

زمان تحویل پروژه، جلسه آینده، روز یکشنبه خواهد بود.

آن دسته از دانشجویانی که موضوع پروژه خود را اعلام نکرده بودند و تمایل به شرکت در آزمون عملی دارند، صرفا دستورات و توابع تدریس شده را مطالعه کنند.


ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم