گزارش کار پروژه

12 آذر 1398

دانشجویانی که با من پروژه برداشته اند میبایست هر دو هفته گزارش روند انجام پروژه را بصورت حضوری تحویل دهند. در غیر اینصورت، در پایان ترم پروژه آنها تأیید نشده و در ترم بعد باید مجدد پروژه را انتخاب کنند.

لیست پروژه های پیشنهادی

21 مهر 1398
دانشجویانی که میخواهند با من پروژه بردارند، حداکثر تا آخر مهرماه فرصت دارند تا حضوری مراجعه کرده و موضوع خود را انتخاب نمایند.
 
لیست پروژه های پیشنهادی را میتوانید از این قسمت دانلود کنید.
 
 
 
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم