گزارش کار پروژه

12 آذر 1398

دانشجویانی که با من پروژه برداشته اند میبایست هر دو هفته گزارش روند انجام پروژه را بصورت حضوری تحویل دهند. در غیر اینصورت، در پایان ترم پروژه آنها تأیید نشده و در ترم بعد باید مجدد پروژه را انتخاب کنند.


ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم